minorities presentation during Krakers

Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów Fotografików zaprasza na spotkanie 15 czerwca, w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką, sala Fontany, ul. Szczepańska 1, Kraków, godz. 18.00 na pokaz fotografii połączony z rozmową o mniejszościach. Grégory Michenaud – fotografie – minorities.pl 
Rozmówczynie: Kinga Urbańską i Karolina Szlęzak z prezentacją :Wielokulturowe Korzenie Polaków 
Moderatorem spotkania -Danuta Węgiel.
Impreza towarzysząca ” Krakers”
Partner: Biblioteka Kraków.